Myslíme environmentálne

Nechceme vždy mávať našou zelenou, environmentálnou vlajkou, ale Xypex, a jeho rodina kryštalických hydroizolačných produktov mala vždy vrelý vzťah so životným prostredím. Realizácia  prác počas viac ako štyridsiatich siedmich rokoch vo viac ako sedemdesiatich krajinách, nám poskytla globálne porozumenie environmentálnym normám, štandardom  a očakávaniam. Budeme aj naďalej podporovať programy, ako je ISO a stavebné ratingové systémy, ktoré posilňujú kvalitu produktu, firemnú zodpovednosť na dnešné otázky životného prostredia. „Being Green“ je pokračujúcim záväzkom pre Xypex.

BEING GREEN logos

Energetická efektivita, výber materiálu, minimalizácia miestnych vplyvov a zníženie VOC – súBeing Green“ výhody, ktoré netoxické výrobky XYPEX poskytujú stavebnému svetu pre snahu o udržateľnosť životného prostredia.

Materiál a redukcia práce

XYPEX môže byť použitý ako prísada do betónu, čím sa eliminuje práca potrebná pre inštaláciu membrány alebo náterov a významne znižuje náklady a požiadavky na materiál.

Recyklácia betónu

Betón ošetrený kryštalickými produktmi Xypex  (náter, prísada, vsyp), je plne 100 % recyklovateľný Trvalé riešenie

Na rozdiel od membrán a iných povrchových úprav, kryštalickú izoláciu Xypex nie je možné poškodiť ani preraziť. Xypex sa po zapracovaní stáva trvalou integrálnou súčasťou betónovej konštrukcie.

Prchavé organické látky (VOC)

Kryštalická izolácia Xypex neobsahuje žiadne prchavé organické látky v porovnaní s aplikáciou membránových izolácií, ktoré obsahujú značné množstvo VOC.

Zníženie produkcie skleníkových plynov CO2

Vzhľadom k tomu, že výroba cementu podstatnou mierou prispieva k produkcii emisii skleníkových plynov, nájsť spôsoby, ako znížiť spotrebu cementu, je kritická. Súčasná aplikácia prímesí, ako sú  popolček a troska, v návrhu betónovej zmesi získava na popularite. Xypex Admix je účinná hydroizolačná  prísada do betónu s vysokým obsahom popolčeka a trosky.