Základom vzniku a rozvoja kryštalickej technológie Xypex bolo dôkladné pochopenie chemických a fyzikálnych vlastností betónu. Betón je pórovitý. Jeho kapiláry sú jeho prirodzená časť a umožňujú prieniku vody a iných kvapalín. Výskumníci zo Xypexu našli príležitosť pre chemickú „liečbu“, ktorá by vyplnila tieto kapiláry a zabránila by prieniku vody a iných kvapalín z akéhokoľvek smeru na princípe difúzie reaktívnych chemických látok vo výrobkoch Xypex.  Xypex je katalyzátor v cementopieskovom nosiči, ktorý dokáže v prostredí kapilár za prítomnosti voľnej vody vytvárať katalytickú reakciu, ktorá  produkuje nerozpustnú, objemovo stálu kryštalickú štruktúru na molekulárnej úrovni a trvale zaceľuje transportné cesty pre kvapalné média. Tým vytvára z bežného betónu trvale účinný systém, nepriepustný pre tlakovú vodu, odolný nafte, olejom a ich derivátom i rade priemyselných chemikálií z akéhokoľvek smeru.

Skutočnosť, že kryštalická technológia Xypex je špecifikovaná a použitá na tisícoch rôznych hydroizolačných projektoch po celom svete, je dokladom toho, že pôvodná koncepcia bola dobrým smerovaním. Kryštalická technológia Xypex sa naďalej vyvíja, pretože chemici z Xypex Chemical Corporation hľadajú spôsoby ako zdokonaliť a prispôsobiť materiály súčasným požiadavkám a trendom.