Spoločnosť pôsobí na Slovenskom trhu už od roku 1993. Sme dovozcom a distribútorom kryštalických hydroizolačných hmôt Xypex, sanačných hmôt Betosan a injektážnych hmôt do muriva Freezteq.

Zabezpečujeme poradenstvo a komplexnú realizáciu hydroizolácie, sanácie a ochrany betónových konštrukcií.

Sme schopní obsiahnuť všetky činnosti pre dlhodobé plnenie záruk za vodotesnosť a ochranu konštrukcie ako celku (tesnenie pracovných škár, prestupov, dilatácii a pod.). Práce realizujeme s využitím dlhoročných skúseností a odborného potenciálu našich pracovníkov.

Základom je pre nás kvalita realizovaných prác, angažovanosť a zodpovednosť ku klientovi, ako i k stavbe. Kladieme dôraz na spoľahlivosť, profesionalitu a neustále zdokonaľovanie procesov. Naším cieľom je vybudovanie korektných vzťahov s našimi partnermi založených na vzájomnej dôvere a spokojnosti.

                                    Certifikovaný distribútor a dovozca produktov XYPEX