XYP-00110Xypex Concentrate DS-1

Jedná sa o kompozitnú zmes portlandského cementu s veľmi jemným kremičitým pieskom a aktívnou chemickou bázou Xypex Concentrate DS-1. Xypex Concentrate DS-1 je určený k utesňovaniu horizontálnych betónových plôch a má rovnakú chemickú účinnosť (tvorbu tesniacich kryštálov) v štruktúre betónu, ako kombinácia hmôt Xypex Concentrate a Xypex Modified. Používa sa ako suchý vsyp do povrchovej vrstvy ukladaného betónu, do ktorej sa mechanicky zapracováva rotačnou hladičkou alebo murárskym hladidlom. Xypex Concentrate DS-1 sa stáva integrálnou súčasťou povrchu betónu.