Xypex ConcentrateXypex Concentrate

Xypex Concentrate je chemicky najaktívnejším z produktov radu Xypex. Jedná sa o kompozitnú zmes portlandského cementu s veľmi jemným kremičitým pieskom a aktívnou chemickou bázou Xypex Concentrate. Po zmiešaní s vodou sa aplikuje ako celoplošná izolácia vo forme náteru, alebo striekaním vzduchovou pištoľou. Vo forme polosuchého spojovacieho tmelu Dry-Pac sa používa na utesnenie pracovných škár, statických trhlín, konštrukčných spojov, dutín a štrkových hniezd v betóne.