XYP-00108

Xypex Patch´n Plug

Xypex Patch´n Plug je špeciálne navrhnutá, rýchlo tuhnúca, nezmrašťujúca sa, vysoko pevnostná zmes s hydraulickým cementom na opravy a zaplátanie betónu. Xypex Patch´n Plug zastaví vodu v priebehu niekoľkých sekúnd a je používaný na utesnenie trhlín, dier a iných defektov v betóne. Vynikajúce schopnosti Xypex Patch´n Plug sa opierajú o unikátnu technológiu kryštalickej hydroizolácie Xypex.