XYP-00112

Xypex Modified

Xypex Modified sa používa ako druhá vrstva pre zosilnenie účinku Xypex Concentrate ak sú potrebné dve vrstvy náteru. Inak ho je možné použiť ako jednovrstvový náter na impregnáciu vonkajších betónových častí proti vlhkosti. Jedná sa o kompozitnú  zmes portlandského cementu s veľmi jemným kremičitým pieskom a aktívnou chemickou bázou Xypex Modified. Po zmiešaní s vodou sa aplikuje ako celoplošná izolácia vo forme náteru alebo striekaním vzduchovou pištoľou.