Izolácie Xypex zlepšujú nepriepustnosť a trvácnosť betónu tým, že vypĺňajú prázdne miesta v betónovej konštrukcii nerozpustnou vysoko odolnou kryštalickou štruktúrou


Xypex je jedinečná nenapodobiteľná kryštalická technológia overená nezávislým testovaním. Jej vlastnosti poskytujú architektom, inžinierom, investorom a výrobcom betónu veľkú dôveru dlhodobej odolnosti a životnosti betónových konštrukcií.

Použitím technológie je možné dosiahnuť výraznú cenovú úsporu vďaka sprievodným efektom – technologickému zjednodušeniu, znížením množstva potrebnej výstuže a skráteniu času výstavby.

Namiesto znižovania pórovitosti betónu, ako je tomu pri vodných reduktantoch, plastifikátoroch a superplastifikátoroch, tvorba kryštalickej štruktúry zabezpečuje vypĺňanie a uzavretie prázdnych miest v betóne tak, aby sa kryštalická štruktúra stala integrovanou a trvalou súčasťou betónovej konštrukcie.