1. Výrazné urýchlenie postupov prác aj v zimnom období. Nevyžaduje vyrovnávanie povrchu, suchý povrch pred aplikáciou ani podkladný penetračný náter.
 2. Izoláciu nie je možné mechanicky poškodiť, preto sa nevyžaduje ochrana pred zásypom. Po aplikácii sa stane neoddeliteľnou vnútornou súčasťou betónu. Je objemovo stály, trvalý a neopotrebováva sa.
 3. Je možné ju aplikovať na obe strany betónového povrchu – negatívnu i pozitívnu – z hľadiska vodného tlaku. Konštrukciu nie je potrebné obkopávať.
 4. Zjednodušenie projektu spodnej stavby konštrukcie, najmä elimináciou problematických detailov membránových izolácií.
 5. Pri použití materiálov Xypex je možné plniť poskytnuté záruky. V prípade, ak by sa vyskytli akékoľvek chyby vodotesnosti konštrukcie, je možné tieto chyby jednoducho lokalizovať a opraviť zvnútra konštrukcie. Toto je možné vďaka unikátnym vlastnostiam materiálov Xypex.
 6. Výrazná cenová úspora. K úsporám dochádza nielen samotou cenou izolácie ale najmä jeho sprievodnými efektmi:
  • realizáciou hydroizolácie počas samotnej betonáže konštrukcie – úspora času samotného technologického kroku inštalácie izolácie,
  • znižením množstva potrebnej výstuže konštrukčnými opatreniami návrhu šírky trhlín pre aplikáciu kryštalickej izolácie,
  • technologickým zjednodušením detailov,
  • zjednodušením plánu výstuže a časovou úsporou pri inštalácii výstuže,
  • zjednodušením betonáže,
  • úspore na ochranných vrstvách, triedenom zásype.
 7. Xypex dokáže zatesniť trhliny až do šírky 0,4 mm, za nepriepustnosť staticky stabilných trhlín do tejto veľkosti poskytujeme plnú záruku.
 8. Xypex je možné použiť ako protiradónovú ochranu pre stavby 2. kategórie tesnosti pri podmienke dodržania tesnosti spojov.
 9. Angažovanosť a zodpovednosť ku klientovi ako i k stavbe. Hydroizolačné práce realizujú výhradne vyškolení pracovníci schopní aktívne profesionálne riešiť rôzne situácie vzniknuté počas realizácie hydroizolácie.