Výhody aplikácie

 1. Výrazná cenová úspora. K úsporám dochádza nielen samotou cenou izolácie ale najmä jeho sprievodnými efektmi:
  • realizáciou hydroizolácie počas samotnej betonáže konštrukcie – úspora času samotného technologického kroku inštalácie izolácie,
  • znížením množstva potrebnej výstuže konštrukčnými opatreniami návrhu šírky trhlín pre aplikáciu kryštalickej izolácie,
  • technologickým zjednodušením detailov,
  • zjednodušením plánu výstuže a časovou úsporou pri inštalácii výstuže,
  • zjednodušením betonáže,
  • úspore na ochranných vrstvách, triedenom zásype.
 2. Xypex dokáže zatesniť stabilizované trhliny do šírky 0,4 mm.
 3. Xypex je možné použiť ako protiradónovú ochranu pre stavby 2. kategórie tesnosti.
 4. Je možné ju aplikovať na obe strany betónového povrchu – negatívnu i pozitívnu – z hľadiska vodného tlaku. Konštrukciu nie je potrebné obkopávať.
 5. Izoláciu nie je možné mechanicky poškodiť, preto sa nevyžaduje ochrana pred zásypom. Po aplikácii sa stane neoddeliteľnou vnútornou súčasťou betónu. Je objemovo stály, trvalý a neopotrebováva sa.
 6. Výrazné urýchlenie postupov prác aj v zimnom období. Nevyžaduje vyrovnávanie povrchu, suchý povrch pred aplikáciou ani podkladný penetračný náter.
 7. Zjednodušenie projektu spodnej stavby konštrukcie, najmä elimináciou problematických detailov membránových izolácií.
 8. Pri použití technológie Xypex je možné plniť poskytnuté záruky. V prípade defektov a netesnosti konštrukcie, je jednoduché tieto miesta lokalizovať a opraviť zvnútra konštrukcie.
 9. Angažovanosť a zodpovednosť ku klientovi ako i k stavbe. Hydroizolačné práce realizujú výhradne vyškolení pracovníci  schopní aktívne profesionálne riešiť vzniknuté požiadavky stavby.