XYP-00078

Xypex Admix C-500/1000 NF

Jedná sa o práškovú prísadu s obsahom aktívnej chemickej bázy Xypex Admix. Pridáva sa do betónu už pri výrobe betónovej zmesi. Pre dosiahnutie účinnej vodonepriepustnosti stvrdnutého betónu využíva druhotnú hydratáciu, ktorá produkuje nerozpustnú, objemovo stálu kryštalickú štruktúru na molekulárnej úrovni a trvale zaceľuje transportné cesty pre kvapalné média. Tým vytvára z bežného betónu trvale účinný systém, nepriepustný pre tlakovú vodu, odolný nafte, olejom a ich derivátom i rade priemyselných chemikálií z akéhokoľvek smeru.