Použitie pri výstavbe nových železobetónových konštrukcií (primárna hydroizolácia)

Materiály Xypex sú stále vo významnejšej miere používané na ochranu spodných stavieb nových objektov. Výhodou ich použitia je významné skrátenie doby výstavby, zjednodušenie projektu a v neposlednej rade i výrazné zníženie objemu financií potrebných na kompletnú ochranu spodnej stavby. Pri ošetrovaní nových konštrukcií možno použiť celý sortiment výrobkov Xypex. Pre aplikáciu na vodorovné povrchy možno použiť prísadu Xypex Admix, náter Xypex Concentrate alebo vsyp Xypex DS-1. Prísada Xypex Admix C-500/C-1000/C-2000 (NF) je vhodná na všetky nové betónové konštrukcie. Je možné ju aplikovať buď na betonárke ako suchú zmes, v priebehu prípravy zmesi, alebo je možné ju pridávať do autodomiešavača priamo na stavbe vo forme gélovej zmesi (zamiešanie so zámesovou vodou). Použitím prísady sa výrazne zjednoduší postup výstavby a najmä skráti doba potrebná k zaisteniu kvalitnej hydroizolácie. Nátery Xypex Concentrate a Xypex Modified sa používajú prevažne pri sanáciách už existujúcich konštrukcií, nachádzajú však uplatnenie i na mnohých nových stavbách. Sú vhodné najmä pri ošetrovaní betónových konštrukcií, výťahových šachiet, alebo miest s prestupujúcou výstužou. Vsyp je vhodný najmä v prípade, že je treba vytvoriť finálny bezprašný povrch betónovej dosky. Vsyp Xypex Concentrate DS-1 zaistí nepriepustnosť a ochranu konštrukcie proti prenikaniu spodnej vody, ako i nepriepustnosť a ochranu pre kvapaliny (vodu, ropné produkty a iné agresívne tekutiny) z hornej strany konštrukcie. Vsyp je možné v prípade potreby pigmentovať, resp. dodať vo variante so zvýšenou obrusovzdornosťou (Xypex Concentrate DS-2).

 
 

Použitie na existujúcich konštrukciách (sekundárna izolácia)

Výnimočné vlastnosti materiálu Xypex umožňujú jednoducho realizovať sanácie betónových konštrukcií, ktoré by sa ináč nedali realizovať alebo by bola realizácia veľmi zložitá a nákladná. Vďaka schopnosti materiálu Xypex prerastať betónovou konštrukciou je možné realizovať sanácie z vnútornej negatívnej strany betónovej konštrukcie vrátane ošetrenia špár, prasklín, hniezd a iných vád betónu. Sanovať je možné betóny ľubovoľnej hrúbky a veku, hlavnou podmienkou je statická pevnosť konštrukcie. Sekundárna izolácia a sanácia sa realizuje pomocou materiálov Xypex Concentrate, Xypex Modified a Xypex Patch´n Plug.