Technológia overená celosvetovo

Xypex má v stavebnom priemysle povesť vysoko spoľahlivej izolácie, ktorá sa opiera o neustály vývoj a zdokonaľovanie svojich komplexných systémov kvality. Tieto systémy boli certifikované, aby boli v súlade s takými medzinárodnými štandardmi kvality ako je ISO 9001: 2008, British Board of Agrément, Cahier des Charges, smernicami EN a STN. Pokračujúca dôslednosť a dôvera prejavená produktom Xypex, pramení z nášho prísneho dodržiavania týchto systémov a štandardov kvality. Neustále zdokonaľovanie a vývoj rozširuje rad výhod pre zákazníkov.

Technický a skúšobný ustav stavebný, n. o.The British Standards InstitutionBritish Board of Agrémentindexlogo_inverzni   Slovenská technická univerzita