Spoločnosť pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993. Sme distribútorom a aplikátorom kryštalických hydroizolačných hmôt Xypex, sanačných hmôt Betosan a injektážnych hmôt do muriva Freezteq

Zabezpečujeme poradenstvo a komplexnú realizáciu hydroizolácie sanácie a ochrany betónových a murovaných konštrukcií.

Sme schopní obsiahnuť všetky činnosti pre dlhodobé plnenie záruk za vodotesnosť a ochranu konštrukcie ako celku (tesnenie pracovných škár, prestupov, dilatácii a pod.).

Práce realizujeme vlastnými zamestnancami a strojnotechnologickým vybavením. 

Základom je pre nás kvalita realizovaných prác, angažovanosť a zodpovednosť ku klientovi a stavbe. Kladieme dôraz na spoľahlivosť, profesionalitu a neustále zdokonaľovanie procesov. Naším cieľom je vybudovanie korektných vzťahov s našimi partnermi založených na vzájomnej dôvere a spokojnosti.