OPRAVA PROTIHLUKOVEJ STENY NA D1 PREŠOV – BUDIMÍR

D1 PREŠOV – BUDIMÍR
Investor:                                               NDS a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VI/2010

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia a ochrana betónovej protihlukovej steny proti posypovým soliam a poveternostným vplyvom.


POLYFUNKČNÝ KOMPLEX CENTRÁL

BRATISLAVA
Investor:                                               Immocap Group a.s.
Zhotoviteľ:                                            Zakladní staveb a.s.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VIII/2010 – X/2010

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia výťahových šácht a základovej dosky použítím prísady do čerstvého betónu.


MINIOCELIAREŇ STRÁŽSKE

BRATISLAVA
Investor:                                               SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s.
Zhotoviteľ:                                            ZIPP Bratislava s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           X/2010 –

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana železobetonových konštrukcií okovinového kanála, utesnenie pracovných škár, prestupov.


DENITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE EMO I, II

MOCHOVCE
Investor:                                                SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s.
Zhotoviteľ:                                            Euro-Building a.s.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           X/2010 –

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana železobetonových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov.