Vodné diela

PLAVEBNÉ KOMORY GABČÍKOVO

GABČÍKOVO
Investor:                          VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA S.P.
Aplikátor:                        HYDROSTOP S.R.O.
Rozsah prác:                 800 m2
Realizácia:                     VI/1999

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových stien plavebných komôr a utesnenie pracovných škár.