Sanácia a ošetrovanie betónových konštrukcií.

MOSTY

Sanácia a ošetrovanie betónových konštrukcií čistiarní odpadových vôd.

ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

KANALIZÁCIE

Sanácia a ošetrovanie betónových konštrukcií diaľníc a tunelov.

TUNELY

Sanácia a ošetrovanie betónových konštrukcií energetických stavieb.

ENERGETICKÉ STAVBY

Sanácia a ošetrovanie betónových konštrukcií priehrad a vodohospodárskych stavieb.

PRIEHRADY

Sanácia a ošetrovanie betónových konštrukcií priemyselných stavieb.

PRIEMYSELNÉ STAVBY

Sanácia a ošetrovanie betónových základových konštrukcií.

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Sanácia a ošetrovanie betónových konštrukcií priehrad a vodohospodárskych stavieb.

VODNÉ DIELA