KNIŽNICA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

RUŽOMBEROK
Investor:                                               Katolicka univerzita
Zhotoviteľ:                                            Swietelsky Slovakia a.s.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           X – XII/2011

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia výťahových šácht a základovej dosky použítím prísady do čerstvého betónu.


ČOV STARÁ ĽUBOVŇA

STARÁ ĽUBOVŇA
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           III/2011 – VI/2012

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


ŠAFRÁNOVÉ ZÁHRADY

KOŠICE
Investor:                                               Šafran Slovakia s.s.
Zhotoviteľ:                                            Chemkostav a.s.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           XI/2011

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia výťahových šácht a základovej dosky použítím prísady do čerstvého betónu.


AKN BÁNOVCE

BÁNOVCE N/BEBRAVOU
Investor:                                               ZsVS a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           XII/2011

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.