POLYFUNKČNÝ OBJEKT RUBICON

POPRAD
Investor:                                               MIVO s.r.o.
Zhotoviteľ:                                            STAVITEĽSTVO s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           III – IV/2009

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia výťahových šácht, základovej dosky a obvodových stien suterénu použítím prísady do čerstvého betónu a utesnenie pracovných škár.


POLYFUNKČNÝ KOMPLEX TRINITY

BRATISLAVA
Investor:                                               Nadlan a.s.
Zhotoviteľ:                                            Zakladní staveb a.s.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           IV – XI/2009

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia výťahových šácht a základovej dosky použítím prísady do čerstvého betónu.


NEW JERSEY – D1 HORNÁ STREDA – NEMŠOVÁ

D1 – HORNÁ STREDA – NEMŠOVÁ
Investor:                                               NDS a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           V/2009

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia a ochrana betónvých zvodidiel voči posypovým soliam a poveternostným vplyvom.


VODOJEM MENGUSOVCE

MENGUSOVCE
Investor:                                               NDS a.s.
Zhotoviteľ:                                            HANT BA DS s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VII/2009

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


VODOJEM HREBIENOK

STARÝ SMOKOVEC
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VII – IX/2009

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


OPRAVA PROTIHLUKOVEJ STENY NA D1 PREŠOV – LIČARTOVCE

D1 PREŠOV – LIČARTOVCE
Investor:                                               NDS a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VII/2009

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia a ochrana betónovej protihlukovej steny proti posypovým soliam a poveternostným vplyvom.


VODOJEM VLKOVÁ

VLKOVÁ
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            BEPAX s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           X/2009

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


VODOJEM KROMPACHY

KROMPACHY
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           XII/2009 – I/2010

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


VODOJEM LUDANICE

GALANTA
Investor:                                                ZsVS a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           XII/2009 – VIII/2010

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.