VODOJEM ŠTRBSKÉ PLESO

ŠTRBSKÉ PLESO
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           II – III/2008

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


VODOJEM DLHÁ

DLHÁ N/ORAVOU
Investor:                                               Oravská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           V/2008

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


OBYTNÝ DOM ALFA BETA

POPRAD
Investor:                                               Jozef Koňak
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           V/2008

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia základových dosiek polyfunkčný objektov proti zemnej vlhkosti.


CONTINENTAL MATADOR PÚCHOV

PÚCHOV
Investor:                                               Continental Matador Púchov
Zhotoviteľ:                                            Sestav s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           IX – X/2008

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana jiímiek výrobných priestorov použitím prísady do čerstvého betónu.


NEW JERSEY – D1 HORNÁ STREDA – NOVÉ MESTO N/VÁHOM

D1 – HORNÁ STREDA – NOVÉ MESTO N/VÁHOM
Investor:                                               NDS a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           X/2008

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia a ochrana betónvých zvodidiel voči posypovým soliam a poveternostným vplyvom.


AKN GALANTA

GALANTA
Investor:                                               ZsVS a.s.
Zhotoviteľ:                                            Hydrostop s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           XI – XII/2008

Predmet realizácie: Sanácia a sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd akumulačných nádrží  a revíznych chodieb.


BUSSINES CENTRUM KOŠICE

KOŠICE
Investor:                                               VSH Development s.r.o.
Zhotoviteľ:                                            HS HSV Košice s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           XII/2008 – XI/2009

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia základovej doskyp oužitím vsypu do zavädnutého betónu s následným zahladením rotačnými hladičkami a primárna hydroizolácia základových stien suterénu použitím prísady do čerstvého betónu.