POLYFUNKČNÝ OBJEKT JAVOR

POPRAD
Investor:                                              PD Studio s.r.o.
Zhotoviteľ:                                           Širila a.s.
Aplikátor:                                             Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           XII/2007 – XII/2008

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia výťahových šácht, základovej dosky a obvodových stien suterénu použítím prísady do čerstvého betónu a utesnenie pracovných škár.


ČOV POPRAD – MATEJOVCE

POPRAD
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            ZIPP Bratislava s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                            V – IX/2007

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a realizácia plynotesného náteru kopulí vyhnívacích veží.


ČOV NITRA

NITRA
Investor:                              Západoslovenské vodárne a kanalizácie Nitra
Aplikátor:                             Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       650,0 m2
Realizácia:                           07/2004

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a  utesnenie zvislých dilatujúcich trhlín flexibilnou cementovou membránou.


ČOV TOPOĽČANY

TOPOĽČANY
Investor:                                Západoslovenské vodárne a kanalizácie Topoľčany
Aplikátor:                              Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       953,0 m2
Realizácia:                           5/2003

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a  utesnenie zvislých dilatujúcich trhlín flexibilnou cementovou membránou.


PRELOŽKA CESTY – RZ OBCHVAT BRZOTÍN

BRZOTÍN
Investor:                                               Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ:                                            Cestné stavby a.s., Košice
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VIII/2002

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana mostovky mostného použitím prísady do čerstvého betónu.


MOST CEZ RIEKU HORNÁD – KRIŽOVATKA PREŠOVSKÁ SEČOVSKÁ

KOŠICE
Investor:                                               Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ:                                            Cestné stavby a.s., Košice
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           IX/2001

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana mostovky mostného objetku SO – 202 použitím vsypu do zavädnutého betónu s následným zahladením rotačnými hladičkami.