ČOV PETRŽALKA – BRATISLAVA

BRATISLAVA
Investor:                                DOPRASTAV, a.s.
Aplikátor:                              Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       1 658 m2
Realizácia:                           X/1999

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a realizácia plynotesného náteru kopulí vyhnívacích veží.


PLAVEBNÉ KOMORY GABČÍKOVO

GABČÍKOVO
Investor:                          VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA S.P.
Aplikátor:                        HYDROSTOP S.R.O.
Rozsah prác:                 800 m2
Realizácia:                     VI/1999

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových stien plavebných komôr a utesnenie pracovných škár.


NÁRODÁ BANKA SLOVENSKA BRATISLAVA

BRATISLAVA
Investor:                                               Národná banka slovenska
Zhotoviteľ:                                            Združenie ZIPP Bratislava s.r.o. – Hydrostav a.s. – Váhostav a.s.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           IX/1997 – VII/1998

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia spodnej stavby z negatívnej strany, po zlyhaní primárnej hydroizolácie realizovanej fóliou.


ČOV ZELENEČ

ZELENEČ
Investor:                                Západoslovenské vodárne a kanalizácie
Aplikátor:                              Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       4 804 m2
Realizácia:                           X/1995 – VI/1996

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern, utesnenie zvislých dilatujúcich trhlín flexibilnou cementovou membránou a realizácia plynotesného náteru kopulí vyhnívacích veží.