Xypex Chemical Corporation

XYP-00038Spoločnosť Xypex Chemical Corporation je jedným zo svetových lídrov medzi výrobcami materiálov pre hydroizoláciu, ochranu a opravu betónových konštrukcií. V roku 1968 Xypex výrazným spôsobom zmenila prístup k izolácii a ochrane betónových konštrukcií predstavením produktov Xypex. Produkty Xypex boli vyvinuté na základe požiadaviek architektov, stavebných inžinierov a aplikátorov hydroizolácií. Xypex je schopný pomocou svojej unikátnej technológie odstrániť problémy v situáciách, kde sú tradičné izolácie nefunkčné alebo neefektívne. Dnes sú produkty Xypex používané vo viac ako 80 krajinách sveta.

Hydrostop, s. r. o.

Spoločnosť Hydrostop, s. r. o., vznikla v roku 1992 kedy sa stala aplikátorom produkov Xypex pre Slovenskú republiku. V roku 1993, po rozdelení ČSFR, sa za splnomocnenia a poverenia Xypex Chemical Corporation stala jediným výhradným distribútorom a aplikátorom produktov Xypex pre Slovenskú republiku. Uznanie, ktoré firma a materiály dosiahla v pomerne krátkom čase, sú vyjadrené realizáciou a použitím produkov Xypex na prestížnych projektoch, ako i udelením cien za technológiu. Neraz preukázala schopnosť splniť náročné požiadavky súkromného, verejného i štátneho investora.

                                    Bez názvu

Dosiahnutý úspech je výsledkom každodennej práce všetkých zamestnancov spoločnosti a správna investícia do ľudského kapitálu je garanciou stabilného podnikateľského úspechu a prosperity v budúcnosti. Filozofia spoločnosti je založená na kvalitnej realizácii a technickej podpore.

Spoločnosť sa primárne venovala hydroizolácii a ochrane existujúcich a nových betónových konštrukcií. Súčasné zameranie firmy sa na základe požiadaviek stavebného trhu rozšírilo o sanáciu betónových konštrukcií a izoláciu muriva proti vzlínajúcej vlhkosti. Po realizácii úspešných aplikácií sa spoločnosť Hydrostop, s. r. o., stala výhradným dovozcom sanačných hmôt Betosan a izolačnej hmoty proti vzlínaniu kapilárnej vlhkosti v murive Freezteq.