PRELOŽKA CESTY – RZ OBCHVAT BRZOTÍN

BRZOTÍN
Investor:                                               Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ:                                            Cestné stavby a.s., Košice
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VIII/2002

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana mostovky mostného použitím prísady do čerstvého betónu.


MOST CEZ RIEKU HORNÁD – KRIŽOVATKA PREŠOVSKÁ SEČOVSKÁ

KOŠICE
Investor:                                               Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ:                                            Cestné stavby a.s., Košice
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           IX/2001

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana mostovky mostného objetku SO – 202 použitím vsypu do zavädnutého betónu s následným zahladením rotačnými hladičkami.