DENITRIFIKAČNÉ NÁDRŽE EMO I, II

MOCHOVCE
Investor:                                                SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE a.s.
Zhotoviteľ:                                            Euro-Building a.s.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           X/2010 –

Predmet realizácie: Primárna hydroizolácia a ochrana železobetonových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov.