ČOV KEŽMAROK

KEŽMAROK
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           VII/2014 –

Predmet realizácie: Sanácia, primárna hydroizolácia nových betónových konštrukcií, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


ČOV SPIŠSKÁ NOVÁ VES

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           IX/2014 –

Predmet realizácie: Sanácia, primárna hydroizolácia nových betónových konštrukcií, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


ČOV STARÁ ĽUBOVŇA

STARÁ ĽUBOVŇA
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            ZIPP Bratislava spol. s r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                           III/2011 – VI/2012

Predmet realizácie: Sanácia, sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd.


ČOV POPRAD – MATEJOVCE

POPRAD
Investor:                                               Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
Zhotoviteľ:                                            ZIPP Bratislava s.r.o.
Aplikátor:                                              Hydrostop s.r.o.
Realizácia:                                            V – IX/2007

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a realizácia plynotesného náteru kopulí vyhnívacích veží.


ČOV NITRA

NITRA
Investor:                              Západoslovenské vodárne a kanalizácie Nitra
Aplikátor:                             Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       650,0 m2
Realizácia:                           07/2004

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a  utesnenie zvislých dilatujúcich trhlín flexibilnou cementovou membránou.


ČOV TOPOĽČANY

TOPOĽČANY
Investor:                                Západoslovenské vodárne a kanalizácie Topoľčany
Aplikátor:                              Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       953,0 m2
Realizácia:                           5/2003

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a  utesnenie zvislých dilatujúcich trhlín flexibilnou cementovou membránou.


ČOV ZELENEČ

ZELENEČ
Investor:                                Západoslovenské vodárne a kanalizácie
Aplikátor:                              Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       4 804 m2
Realizácia:                           X/1995 – VI/1996

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern, utesnenie zvislých dilatujúcich trhlín flexibilnou cementovou membránou a realizácia plynotesného náteru kopulí vyhnívacích veží.


ČOV PETRŽALKA – BRATISLAVA

BRATISLAVA
Investor:                                DOPRASTAV, a.s.
Aplikátor:                              Hydrostop s.r.o.
Rozsah prác:                       1 658 m2
Realizácia:                           X/1999

Predmet realizácie: Sekundárna hydroizolácia existujúcich betónových konštrukcií, utesnenie pracovných škár, prestupov a trhlín betónových konštrukcií, vyspravenie štrkových hniezd a kaviern a realizácia plynotesného náteru kopulí vyhnívacích veží.